ΜΠΛΟΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α. 17χ25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 50ΦΥΛΛΟ 2ΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 7668

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α.

( Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2015)

UNIPAP ΚΩΔΙΚΟΣ 7-04-43